Technical Pattern Maker – Nhân viên kỹ thuật rập, sơ đồ

Binh Duong

JOB DESCRIPTION:
MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 • Pattern design based on images or original samples.
  Thiết kế rập dựa vào hình ảnh hoặc mẫu gốc.
 • Deploy sewing samples according to customer’s requirements.
  Triển khai may mẫu theo yêu cầu (tiêu chuẩn của khách hàng )
 • Coordinate sewing skills to complete samples, check samples, and adjust patterns according to the feedback.
  Phối hợp may mẫu để hoàn thiện mẫu, kiểm tra mẫu, kết hợp góp ý để điều chỉnh rập phù hợp theo yêu cầu.
 • Make price quote (FOB).
  Làm định mức báo giá (FOB).
 • Monitor and adjust the entire process from sample development to finished products.
  Theo dõi điều chỉnh toàn quá trình từ phát triển mẫu đến hàng thành phẩm.
 • Jump size and do standard operations for production.
  Nhảy size và làm tác nghiệp định mức cho sản xuất.
 • Evaluate the quality of garments to ensure they meet design specifications and standards.
  Đánh giá chất lượng hàng may mặc để đảm bảo chúng đáp ứng các thông số kỹ thuật thiết kế và tiêu chuẩn.
 • Assists in the development and modification of garments to achieve desired fit, style and function.
  Hỗ trợ phát triển và sửa đổi các mẫu quần áo để đạt được độ vừa vặn, kiểu dáng và chức năng mong muốn.
 • Other related tasks as directed by direct manager.
  Các công việc liên quan khác theo sự điều động của quản lý trực tiếp.

JOB REQUIREMENTS:
YÊU CẦU:

 • Proficient in using one of the following software: Gerber, Lactra, Optitex.
  Sử dụng thành thạo 1 trong các phần mềm : Gerber, Lactra, Optitex.
 • Have experience making patterns based on images or original samples.
  Có kinh nghiệm làm rập dựa theo hình ảnh hoặc mẫu gốc.
 • Able to read and understand documents in English.
  Có khả năng đọc hiểu tài liệu bằng tiếng Anh.
 • Khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm.
  Ability to work independently or in groups.
 • Chăm chỉ và cẩn thận trong công việc.
  Hardworking and careful at work.
 • Priority is given to candidates with experience in a similar position.
  Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

BENEFITS:
CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ:

 • Salary: Competitive
  Lương: Hấp dẫn.
 • Welfare: Social insurance, meal allowance, housing/ gasoline allowance, etc.
  Phúc lợi: Các chế độ hấp dẫn: Bảo hiểm xã hội, bồi dưỡng; phụ cấp ăn ca, nhà ở/ xăng xe…
 • Bonus: Bonus for diligence and seniority; Holiday/Tet bonuses and other bonuses depending on production situation.
  Thưởng: Thưởng chuyên cần, thâm niên; Thưởng Lễ/ Tết và các khoản thưởng khác tùy thuộc và tình hình sản xuất.
 • Working hours: 48 hours/week.
  Thời gian làm việc: 48 giờ/ tuần.
 • Working location: 14/02 Vinh Phu 42, Hoa Long Quarter, Lai Thieu, Thuan An, Binh Duong.
  Địa điểm làm việc thường xuyên: 14/02 Vĩnh Phú 42, Khu phố Hoà Long, Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương.


APPLICATION DOCU REQUIREMENTS:
HỒ SƠ DỰ TUYỂN GỒM:

 • Job application with 3×4 photo attached.
  Đơn xin việc có dán ảnh 3×4.
 • Certified curriculum vitae, clearly stated work history (if any).
  Sơ yếu lý lịch có chứng thực, ghi rõ quá trình làm việc (nếu có).
 • Notarized copy of ID card/CCCD and Household registration/Residency confirmation.
  Bản sao công chứng CMND/ CCCD VÀ Hộ khẩu/ Giấy xác nhận thông tin cư trú.
 • Notarized copies of graduation diplomas, training certificates, and practice certificates (if any).
  Bản sao công chứng văn bằng tốt nghiệp và các chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề (nếu có).
 • Health certification within the most recent 6 months.
  Giấy khám sức khỏe trong vòng 6 tháng.

 

*Application instructions:
*Hướng dẫn ứng tuyển:

Candidates download the application form at the end of the page, and fill in the required info. 
Ứng viên tải đơn ứng tuyển ở cuối trang này (nút cam “download application form”), và điền vào các thông tin được yêu cầu. 

Candidates can submit photocopied documents, notarization/authentication not-required, but if considered for employment, candidates must supplement all original documents, notarized/authenticated.
Applications can be sent directly to the Company or via email: bichtram@dacotexgroup.com.vn (all will be considered equally).

Ứng viên có thể nộp các hồ sơ bản phô tô, không cần có công chứng/chứng thực nhưng nếu được xét tuyển dụng ứng viên phải bổ sung đầy đủ hồ sơ bản chính, có công chứng/ chứng thực.
Hồ sơ ứng tuyển có thể gửi trực tiếp đến Công ty hoặc qua địa chỉ email: bichtram@dacotexgroup.com.vn đều được xem xét như nhau.

Requirements of email applications:
Yêu cầu nội dung gửi qua email:

 • All files are compressed into 1 file (rar, zip);
  Tất cả các file được nén lại trong 01 tập tin (rar, zip);
 • The letter title and file name are in the form: NVKT_“Candidate name
  Tiêu đề thư và tên file có dạng: NVKT_“Tên ứng viên”

Interview location:14/02 Vinh Phu 42, Hoa Long Quarter, Lai Thieu, Thuan An, Binh Duong.
Địa điểm phỏng vấn: 14/02 Vĩnh Phú 42, Khu phố Hoà Long, Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương

Application submission location:
Địa chỉ nhận hồ sơ:

DACOTEX GROUP OFFICE
VĂN PHÒNG TẬP ĐOÀN
DACOTEX 

HUMAN RESOURCE DEPARTMENT
PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

Address: 14/02 Vinh Phu 42, Hoa Long Quarter, Lai Thieu, Thuan An, Binh Duong.
Địa chỉ: 14/02 Vĩnh Phú 42, Khu phố Hoà Long, Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương

Mobile: 039.9605.299 (Ms. Trâm)

Application due date: 15/01/2024.
Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày
15/01/2024.

 

 

Job Overview

04/10/2023

1

Binh Duong

Gerber, Lactra, Optitex.

Both

Nhân Viên Kỹ Thuật Rập, Sơ Đồ

DACOTEX Group is an international ODM clothing manufacturer with showrooms and production facilities located in South and Central Vietnam.

DACOTEX Group boasts a highly proficient production line, staffed by 2,500 skilled workers who possess a deep understanding of garment construction and are dedicated to delivering high-quality clothing pieces. Our collaboration with CM partners allows us to provide flexible manufacturing solutions that fit the needs of both boutique chains and supermarket retailers.